Изявление,издадено от Учредителния Съвет на Федералната Система на Рожава/Северна Сирия

До регионалната, глобална и Сирийска общественост

В отговор на допитването подадено от Генералната Координация на Демократичните Самостоятелно-Управляване Местности (Ал Джазира, Кобане и Африн), всички политически сили, партии и обществени организации в кантоните Рожава и във местностите, освободени от терористически сили, проведоха среща с цел създаването на глобална политическа перспектива за разрешаването на Сирийската криза.

Ние, представителите на тези местности, проведохме срещи на 16-ти и 17-ти Март 2016. Ние почитаме с признателност и дълбоко уважение мъчениците на нашия народ, които проливат кръвта си в актове на велика съпротива. Тези мъченици доведоха народа ни до повратният момент в който се намираме днес.

Горепосочените срещи доведоха до следните решения:

1. Бъдещата Сирия ще бъде за всички сирийци. Това ще се постигне с учредяването на демократична федерална система основана на участието на всички елементи на обществото.

2. Да се работи върху установяването на демократична федерална система на Рожава/Северна Сирия.

3. Съпрезиденти на Учредителния Съвета са избрани и организационен комитет от 31 члена е основан.

4. Организационният комитет ще подготви социален договор и обширна политическа и правна визия за тази система в период не превишаващ шест месеца.

5. Всички комитети подготвените от тях документи признават декларацията за индивидуалните и колективни права на Обединените Нации, които ще осигурят установяване на демократична социална система. Участниците на тези срещи също подчетават значимостта на връзката със Сирия и виждат тази нова система като част от нея. Същевременно те признават принципите на мир и братство на всички народи в региона и ще се опитат да предоставят този проект в услуга на всички.

6. Свободата на жените е в основата на федералната демократична система. Жените имат право на равно участие и пълната отговорност във връзка с вземането на решения що се отнася правата на жените. Жените ще бъдат представлявани като равни във всички сфери на живота, включително всички социални и политически аспекти.

7. Хората и общностите, живеещи на територията на федералната система на Рожава/Северна Сирия, могат да развиват свои политически, икономически, социални, културни и демократични отношения с когото намерят за добре и да споделят своите убеждения и култура с хората и общностите на регионално и международно ниво, стига тези взаимоотношения да не са в разрез със целите и интересите на федералната демократична система.

8. Всички региони които демократичните сили освободят от терористически организации имат право да участват в демократичната федерална система на Рожава

9. Демократичната федерална система на Рожава / Северна Сирия цели, на регионално ниво, да постигне демократична федерация в Близкия Изток, а също така развитие на демократическите принципи във всички политически, икономически и културни сфери. Над националните граници ще бъде възможно да живеем в мир, братство и сигурност.

10. Основаването на федералната система ще гарантира единството на Сирийските територии.

До всички хора на Сирия, Кюрдистан и Рожава, всички групи и социални класи:

Ние живеем в исторически момент и историческо време когато Сирия е принизена до критично състояние. Милиони са прогонени от домовете си и стотици хиляди са убити, и огромни щети са нанесени върху инфраструктурата на Сирия. Въпреки всичко това ние сме свидетели на появата на целенасочени усилия, защитавани с кръвта на мъченици, които са довели до много постижения и победи в този период. Това е истински шанс да построим демократична федерална система в Рожава. Ние сме уверени, че този модел предлага решение на сирийската криза.

Позовавайки се на взетите решения, ние призоваме на първо място жените, които представляват нов, свободен живот, а също така младите хора, общностите, работещите, и всички други социални групи да проявят интерес, да участват и да се организират следвайки тези идеи. Също така призоваваме всички демократични и прогресивни хуманитарни сили да подкрепят нашите усилия.

Да на самоопределянето, съвместния живот, и братството между хората!

Учредителен Съвет на Федералната Демократична Република на Рожава / Северна Сирия.

17ти Март 2016

Comments are closed.