Verklaring uitgegeven door de Constituerende Raad voor het Federale Systeem in Rojava/Noordelijk Syrië

Aan de regionale en globale publieke opinie, en die van Syrië:

Volgend op het beroep gedaan door de Algemene Coördinatie van Democratische Zelfbesturende Gebieden (Al Jazira, Kobani en Afrin), hebben alle politieke machten, partijen, en sociale organisaties in deze regio’s en in de regio’s bevrijd van terroristische organisaties (El Chahba) een bijeenkomst gehouden met als doel een globaal politiek perspectief te krijgen voor het oplossen van de crisis in Syrië. Wij, de vertegenwoordigers van deze regio’s, zijn bijeengekomen van 16 tot 17 maart 2016. Met immens respect en erkenning herdenken wij de martelaren van onze volken, die met hun bloed en opofferingen het meest heroïsche verzet in de geschiedenis schrijven. Zij hebben onze mensen tot de mijlpaal gebracht waar zij vandaag zijn.

Deze bijeenkomst heeft geresulteerd in de volgende beslissingen:

1. Een Syrië van de toekomst zal voor alle Syrische volkeren zijn. Het opzetten van een democratisch federaal systeem gebaseerd op de deelname van alle componenten van de maatschappij zal dit bewerkstelligen.

2. Werken aan het implementeren van een democratisch federaal systeem voor Rojava.

3. Het co-voorzitterschap van de Constituerende Raad is gekozen en het organisatiecomité van 31 leden is opgericht.

4. Het organisatiecomité zal binnen zes maanden een sociaal contract voorbereiden en een extensief politiek en legaal concept voor het systeem ontwikkelen.

5. Alle comités en documenten die voortkomen uit de Raad erkennen de verklaring van de individuele en collectieve rechten van de Verenigde Naties, wat de opbouw van een democratisch maatschappelijk systeem verzekert. De deelnemers aan deze bijeenkomst benadrukken ook het belang van de band met Syrië en zien dit nieuwe systeem als een deel daarvan. Tegelijkertijd erkennen zij de beginselen van vrede en broederschap van alle volkeren in deze regio en proberen dit project naar voren te brengen ten dienste van iedereen.

6. Het federale systeem is gebaseerd op de vrijheid van vrouwen. Vrouwen hebben het recht op gelijkwaardige participatie en volledige beslissingsgerelateerde verantwoordelijkheid aangaande vrouwenkwesties. Vrouwen zullen worden behandeld als gelijken in alle aspecten van het leven, inclusief alle sociale en politieke aspecten.

7. De mensen en gemeenschappen levend in het federale systeem van Rojava kunnen hun politieke, economische, sociale, religieuze en culturele democratische relaties ontwikkelen met wie zij willen, zowel op regionaal als internationaal vlak, op de voorwaarde dat deze relatie niet de doelen en belangen van het Syrische federale democratische systeem verstoort.

8. Alle regio’s bevrijd van terroristische organisaties hebben het recht deel te nemen in het democratische federale systeem van Rojava.

9. Het doel van het democratische federale systeem van Rojava op regionaal niveau is het oprichten van een democratische federatie in het Midden-Oosten en het ontwikkelen van democratische beginselen in alle politieke, economische en culturele domeinen. Als we de landsgrenzen van staten te boven gaan zal het mogelijk zijn te leven in vrede, broederschap en veiligheid.

10.Het oprichten van een democratisch federaal systeem garandeert de eenheid van Syrische grondgebieden.

Aan alle mensen in Syrië, Koerdistan, en Rojava, en aan alle gemeenschappen en sociale klassen: Vandaag de dag leven we in een historisch tijdperk waar Syrië onderworpen is aan breekbare omstandigheden. Miljoenen mensen zijn ontheemd, honderdduizenden zijn gedood, en de infrastructuur in het land heeft grote schade opgelopen. Ondanks dit alles zijn we in de afgelopen jaren getuige geweest van de opkomst van een sterk ontwikkeld streven, verdedigd door het bloed van martelaren die hebben bijgedragen aan de successen en overwinningen in deze periode. Het is een geweldige kans een democratisch federaal systeem op te richten in Rojava; wij zijn ervan overtuigd en zijn vol vertrouwen dat dit model een oplossing biedt voor de crisis in Syrië.

Op basis van de beslissingen die wij hebben genomen, roepen we allereerst vrouwen, die nieuw en vrij leven vertegenwoordigen, alsook de jeugd, arbeiders en alle gemeenschappen en andere sociale sectoren, op om zich te interesseren voor, deel te nemen aan en je te organiseren volgens deze ideeën. Tegelijkertijd doen we een oproep aan alle democratische en progressieve humanitaire krachten om onze inspanningen te ondersteunen.

Ja tegen gemeenschappelijke vastberadenheid, gemeenschappelijk leven en de broederschap tussen volkeren.

 

Oprichters Raad van de Federale Democratische Unie van Rojava/Noordelijk Syrië.

17 maart 2016

Comments are closed.