Kurmancî

  1. Daxuyanî Ji meclîsa damezrîner a sîstema federalîzmê li Rojava-Bakurê Sûrî
  2. Belgeya Federasyona Bakurê Sûriyê û Rojava

Comments are closed.